Rakennusvalvonta

 

Toholammin kunnassa rakennustoimintaa valvoo rakennus- ja ympäristölautakunta.

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on mm.

  • neuvoa ja opastaa rakentamiseen liittyvissä asioissa
  • myöntää rakennusluvat ja valvoa rakentamisesta annettujen säädösten noudattamista
  • valvoa rakennetun ympäristön laatua
  • myöntää maa-ainesluvat ja valvoa maa-ainesten ottoa

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja, ympäristösihteeri Nurmela Jukka   040 150 5310

 

Rakennusvalvonnan palvelut