Toholammin kunnan tilinpäätös 2023

Toholammin kunnan talous on pysynyt vakaana ja vahvana. Vuoden 2023 tilinpäätös on 1 169 173 euroa ylijäämäinen – tilinpäätös on ylijäämäinen jo neljättä vuotta peräkkäin.

  • Toholammin kunnan tulos on 123 412 euroa ylijäämäinen (budjetoitu ylijäämä 91 400) ilman viemäriliikelaitosta. Vuosikate on talousarviossa 872 659 euroa ja toteutunut vuosikate on 1 199 363 euroa eli vuosikate on 300 280 euroa positiivisempi ja talousarviota parempi.
  • Toimintatuotot ylittyivät 26 8602 euroa ja toimintakulut alittuivat 426 635 euroa verrattuna budjetoituun. Toimintakate alittui 695 237 euroa. Verotuloja kertyi 157 714 vähemmän kuin mitä talousarvioon oli varauduttu. Valtionosuudet toteutuivat 118 545 euroa talousarviota pienempänä.
  • Talousarvioon tehtiin tilikaudella 109 000 euron lisäys määrärahaan hallinto-osaston kuluihin. Tekniselle osastolle tehtiin 278 205 euron vähennys kuluihin. Sivistysosastolle tehtiin vähennystä kuluihin 7 900 eurolla sekä lisättiin sivistyksen tuloja 78 895 eurolla. Korkokuluihin tehtiin 256 000 euron lisäys.
  • Viemäriliikelaitoksen tulos on 1 045 751 euroa ylijäämäinen. Tulosta nostaa Viemäriliikelaitoksen kaupasta johtuva satunnainen tuotto. Viemäriliikelaitos yhtiöitettiin 2023 vuoden lopussa ja uusi yhtiö osti liikelaitoksen liiketoiminnan.
  • Toholammin kunnan palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 557 työntekijää. Työntekijämäärä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Syynä tähän on alueellisen lomituspalveluiden siirtyminen Toholammin kunnan hoidettavaksi vuoden 2023 alusta, jolloin Toholammin kunnan palvelukseen siirtyi noin 250 henkilöä liikkeenluovutuksella.
  • Toholammin kunnan työttömyysaste vuonna 2023 oli keskimäärin 6,6%. Korkeimmillaan työttömyysaste oli joulukuussa, 7,6%. Työttömiä oli kuukausittain keskimäärin 76 henkeä. Koko Suomen työttömyysaste vuonna 2023 oli 11,2%.
  • Vuoden 2023 tuloveroprosentti oli 9,11.

Toholammin kunnan tilinpäätös 2023

--