Toholammin kirjaston kotipalvelu käynnistyy vuonna 2024

  • Kirjasto tarjoaa kotipalvelua asiakkaille, jotka korkean iän, sairauden, vamman tai liikuntaesteen vuoksi eivät voi itse asioida kirjastossa.
  • Kirjaston kotipalvelu on asiakkaalle ilmainen.
  • Kirjastoaineisto tuodaan kotipalveluasiakkaalle suoraan kotiin noin kerran kuukaudessa. Samalla kirjaston virkailija huolehtii aikaisempien lainojen palautuksesta.
  • Kirjaston kotipalveluasiakkaaksi voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä kirjastoon puhelimitse, sähköpostitse tai avustajan välityksellä. Myös paikan päällä kirjastossa voi ilmoittautua.
  • Ennen kotipalvelun aloitusta kirjaston henkilökunta haastattelee asiakkaan. Haastattelun avulla selvitämme, minkälaista aineistoa tuleva kotipalvelun asiakas haluaa lainata (kirjoja, äänikirjoja, aikakauslehtiä, musiikkia jne.).
  • Asiakas täyttää lomakkeen, jossa valtuutetaan kirjasto lainaamaan aineistoa asiakkaan puolesta. 

Jos haluat liittyä kirjaston kotipalveluasiakkaaksi tai haluat lisätietoa palvelusta, ota yhteyttä kirjastoon.

Kirjaston puhelinnumero: 040 150 5280

Kirjaston sähköpostiosoite:

--