Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023

Soiten tiedote 15.12.2022

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023 – asiakkaiden palvelut sujuvat samaan tuttuun malliin

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023, jolloin alueen sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät samaan organisaatioon. Alueen asukkaiden on keskeistä tietää, että palvelupisteet ja toimipaikat säilyvät ennallaan vuodenvaihteen siirtymän yli. Myös palvelunumerot pysyvät ennallaan. Sen sijaan eriasteiset häiriöt teknisissä järjestelmissä ovat mahdollisia alkuvuoden aikana ja tämä voi aiheuttaa ruuhkautumista palveluissa.

Sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy koko Suomessa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Sote- ja pelastustoimen uudistus tarvitaan yhdenvertaisten palvelujen varmistamiseksi kaikilla alueilla, kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitsemään kustannusten kasvua. Asiakkaille uudistus näkyy aikanaan palvelujen parantumisena, mutta lähtötilanteessa isoja muutoksia tuskin on havaittavissa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023. Soite-nimi säilyy brändinimenä myös Keski- Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Keski-Pohjanmaalla uudistus tarkoittaa sitä, että samaan organisaatioon siirtyvät:

  • nykyiset Soite-kuntayhtymän yksiköt pois lukien Kruunupyy
  • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta Keski-Pohjanmaan alueen toiminnot
  • kolme vammaispalveluiden yksikköä Kårkulla-kuntayhtymästä
  • sekä osa Keski-Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien työntekijöistä (esimerkiksi koulukuraattorit ja -psykologit sekä ruokahuollon henkilöstöä).

Palvelut asiakkaiden näkökulmasta

Asiakkaiden ja potilaiden palvelut sujuvat pääsääntöisesti samaan tuttuun malliin. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Siirtymä hyvinvointialueelle tuo kuitenkin muutoksia kruunupyyläisten osalta, sillä 1.1.2023 alkaen Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Esimerkiksi Soiten sähköiset palvelut eivät vuodenvaihteen jälkeen enää kata Kruunupyytä. Pohjanmaan hyvinvointialue tiedottaa tarkemmin mahdollisista muutoksista. Lisätietoa Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kruunupyyn väestöllä on kuitenkin oikeus käyttää edelleen mm. Soiten päivystyspalveluja sekä erikoissairaanhoitoa keskussairaalassa.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminnot Kruunupyyn, Pietarsaaren ja Larsmon osalta siirtyvät osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta ja Pohjanmaan pelastuslaitosta.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella Soitessa terveyspalvelut, kuten yhteispäivystys, terveyskeskukset ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala jatkavat vuodenvaihteessa toimintaansa kuten tähänkin saakka. Päivystyspotilaat hoidetaan asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Soiten sosiaalipalveluissa palvelut ja toimipisteet jatkuvat myös ennallaan. Keski-Pohjanmaan alueen kuntien koulukuraattorit ja koulupsykologit sekä Kårkullan kolmen yksikön toiminta siirtyvät osaksi Soiten perheiden palveluita. Myös kuntien ruokahuollon henkilöstöä siirtyy Soiteen.

Myös ikääntyneiden palveluissa palvelut jatkuvat katkeamatta. Palvelupisteet ja toimipaikat jatkavat ennallaan.

Päivittäinen toiminta jatkuu Keski-Pohjanmaan alueen paloasemilla kuten ennenkin. Pietarsaaren alueen yksiköt siirtyvät osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Pelastustoiminnan toimintavalmius pidetään samalla tasolla, eikä asukkaalle ole tulossa muutoksia.

Nykyisten soitelaisten sähköpostit tulevat säilymään nykyisessä muodossaan  ja soite.fi-sähköpostitunnus laajenee kattamaan myös oppilashuollon (eli koulukuraattorit ja psykologit). Pelastustoimella säilyy sähköposti muodossa 

Mahdollisia häiriötä tietojärjestelmissä

Hyvinvointialueen valmistelutyö keskittyy tällä hetkellä vahvasti henkilöstön siirron ja palkanmaksun varmistamiseen sekä tietojärjestelmien toimivuuden turvaamiseen, jotta asukkaiden palvelut sujuvat häiriöttä. On kuitenkin hyvin mahdollista, että eri asteisia häiriöitä voi esiintyä järjestelmissä alkuvuodesta. Tämä voi aiheuttaa ruuhkautumista palveluissa.

Jos häiriöitä esiintyy, Soite viestii niistä mediatiedotteilla, verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen viralliset tiedot ja laskutus

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä lakkaa organisaationa 31.12.2022. Kuntayhtymän toiminta siirtyy hyvinvointialueelle, jonka virallinen nimi on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue. Brändinimenä käytetään edelleen Soite-nimeä. Verkkosivusto löytyy jatkossakin osoitteesta soite.fi ja Soiten some-kanavat säilyvät ennallaan.

Nykyisen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten voimassa olevien e-lasku- ja suoramaksusopimusten osalta sopimukset siirtyvät kuntayhtymältä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tämän osalta asiakkaan ei tarvitse tehdä muutoksia.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkolaskutunnukset ovat:

Y-tunnus: 3221325-4

OVT-tunnus: 003732213254

Operaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029

 

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi
puh. 044 723 2330

--