Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit 2024

(sivua päivitetty ulkomainonnan ohjeistuksen osalta 20.5.2024 ja kotiäänestyksen osalta 23.5.2024)

Europarlamenttivaalit 2024 toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 ja ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 29.5. – 4.6.2024. Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.

Äänioikeutettuja vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa ovat 9.6.2006 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset sekä Suomen äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneet muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset sen mukaan kuin vaalilaissa säädetään.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin, ja äänestäjälle postitse tai verkkopalveluun tulleessa ilmoituksessa.

Vaalipäivänä sunnuntaina 9.6.2024 äänestys toimitetaan Kirkonkylän äänestysalueella (001) kunnantalolla osoitteessa Lampintie 5 ja Sykäräisen äänestysalueella (002) Sykäräisen koululla osoitteessa Koulutie 21. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 – 20.

Äänestäminen ennakkoon

Toholammin kunnassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo, osoitteessa Lampintie 5, 69300 Toholampi. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

29.05. – 31.05.2024 klo 11 – 17
01.06. – 02.06.2024 klo 11 – 14
03.06. – 04.06.2024 klo 11 – 17

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnanhallituksen määräämissä laitoksissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitokset ja muut toimintayksiköt, joissa ennakkoäänestys Toholammilla järjestetään, ovat Palvelukeskus Männistö ja MirjamTupa. Näiden ennakkoäänestysajat määritellään erikseen ja niistä ilmoitetaan ao. yksikössä. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettavansa. Omaishoitajalla tulee olla voimassa oleva omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puhelimitse 040 150 5203 viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00 (kirjepostina lähetettävä ilmoittautumislomake ei enää ennätä perille keskusvaalilautakunnalle ajoissa). Lomakkeen voi myös tuoda kunnantalolle osoitettuna keskusvaalilautakunnalle tai jättää kunnan postilaatikkoon, mutta viimeistään 28.5. klo 16 mennessä. Lomakkeita on saatavilla keskusvaalilautakunnan sihteeriltä ja oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, siitä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Ennakkoon äänestäminen ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla jollain seuraavista tavoista: Äänestäminen edustustossa, kirjeäänestys ja laivaäänestys.

Lue lisää oikeusministeriön vaalisivulta linkistä https://vaalit.fi/aanestaminen-ulkomailla

Ulkomainonta

Vaalien ulkomainonnan voi aloittaa 22.5.2024. Vaalimainostelineet/vaalimainoskehikot sisältäen mainostaulut asetetaan kunnan hallinnassa olevalle Toholammin keskustan torille (Ullavantie 2, 69300 Toholampi ja kiinteistön omistajan luvalla Sykäbensa Oy:n pihalle (Poikkitie 6, 69410 Sykäräinen). Mainoslevyn koko: 1200 mm (korkeus) x 800 mm (leveys). Mainostaulut laitetaan kunnan teknisen toimen puolesta valmiiksi kehikoihin viimeistään tiistai-iltaan 21.5. mennessä.

Vaalimainospaikat annetaan kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle/valitsijayhdistykselle maksutta. Kukin puolue vastaa itse mainosten kiinnittämisestä ja poistamisesta (kunta siinä tapauksessa, että mainoksia ei ole poistettu). Kukin puolue voi laittaa yhteensä kaksi mainosta siten, että yksi mainos / puoli (telineen molemmin puolin), ei rinnakkain. Mainos tulee laittaa ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle telineen molemmin puolin. Mainosten kiinnitys nitojalla, ei liimalla.

 

Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi/etusivu

Kuulutus_Europarlamenttivaalit 2024

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta
Lampintie 5
69300 Toholampi
puh. 040 150 5203

--