Europarlamenttivaalit 2019

Vaalit 2024 logo

Europarlamenttivaalit toimitetaan Toholammin kunnassa sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Vaalipäivän äänestyspaikat:
Äänestysalue         Äänestyspaikka
Kirkonkylä 001     Kunnantalo, Lampintie 5
Sykäräinen 002    Sykäräisen koulu, Koulutie 21

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Ennakkoäänestys toimitetaan Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5:
ke – pe 15.5. – 17.5.2019 klo 11:00 – 17:00
la – su 18.5. – 19.5.2019 klo 11:00 – 14:00
ma – ti 20.5. – 21.5.2019 klo 11:00 – 17:00

Äänestäjän on äänestyspaikalla varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus, joka voi olla henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin vaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Koti-äänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 150 5203 tai kirjallisesti keskus-vaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita on saatavilla kunnantalon neuvonnasta ja www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Äänioikeus Mahdolliset kyselyt koskien äänioikeutta voidaan tehdä Kokkolan maistraattiin virka-aikana klo 9.00 – 16.15, puh. 029 553 7409.

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 8.5.2019 keskusvaalilautakunnan tarkoitukseen varaamilla alueilla niille asetetuissa mainoskehikoissa.

Yhteystiedot ja lisätietoja: Toholammin keskusvaalilautakunta, Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI, puh. 040 150 5203. Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Toholampi 12.4.2019                                                          Kunnan keskusvaalilautakunta

 

Kuulutus europarlamenttivaaleista 2019

--