Kuntavaalit 2021

 

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta tiedottaa kuntavaaleista ajantasaisesti tällä sivustolla. Viralliset kuulutukset julkaistaan keskusvaalilautakunnan päätöksenteon jälkeen tällä sivustolla ja sähköisellä ilmoitustaululla Kuulutukset

Oikeusministeriö valmistelee kuntavaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL seuraavat epidemiatilannetta ja täsmentävät ohjeita vaalijärjestelyistä tarpeen kukaan. Äänioikeutetut saavat maaliskuussa äänioikeusilmoituksen yhteydessä ohjeet turvalliseen äänestämiseen.

Kuntavaalit 18.4.2021

Kuntavaalit toimitetaan Toholammin kunnassa sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00 – 20.00. Toholammin kunnanvaltuustoon valitaan 19 valtuutettua 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Keskeisiä päivämääriä vuoden 2021 kuntavaaleissa

  • 26.2.2021 äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu)
  • 8.3.2021 äänioikeusrekisterin nähtävänäpidon aloittaminen Digi- ja väestötietoviraston määräämissä paikoissa
  • 9.3.2021 ehdokashakemusten jättöpäivä
  • 15.3.2021 ehdokashakemusten tarkastus
  • 18.3.2021 ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • 7. – 13.4.2021 ennakkoäänestys kotimaassa
  • 7. – 10.4.2021 ennakkoäänestys ulkomailla
  • 18.4.2021 vaalipäivä
  • 21.4.2021 vaalituloksen vahvistaminen
  • 1.6.2021 valtuustot aloittavat työnsä

Vaalipäivän äänestyspaikat

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä 18.4.2021 klo 9 – 20 vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Äänestyspaikka: Kunnantalo, Lampintie 5 (Kirkonkylän äänestysalue 001)

Äänestyspaikka: Sykäräisen koulu, Koulutie 21 (Sykäräisen äänestysalue 002)

Yleinen ennakkoäänestyspaikka

Kunnantalo, Lampintie 5

Avoinna:
07.04. – 09.04.2021 klo 11.00 – 17.00
10.04. – 11.04.2021 klo 11.00 – 14.00
12.04. – 13.04.2021 klo 11.00 – 17.00

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisesta annetaan ohjeet myöhemmin.

 

Yhteystiedot: Toholammin keskusvaalilautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040 150 5203.

 

Kuulutus valtuutettujen määrästä ja ehdokashakemusten jättämisestä

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Ehdokasasettelulomakkeet

Lisätietoja kuntavaaleista oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi ja Kuntaliiton vaalisivuilla www.kuntavaalit.fi.

 

 

--