Varhaiskasvatuksen opettaja (hakuaikaa jatkettu)

Haemme kehittämistyöstä innostunutta, positiivista varhaiskasvatuksen opettajaa kehittämään kuntamme avointa varhaiskasvatustoimintaa. Kehittämistyön lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja toimii pienryhmissä yhteistyössä muun varhaiskasvatuksen kanssa. Tehtävään kuuluu myös lasten perheissä työskentelyä.

Kelpoisuusehto: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Työ alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Työ kestää 31.12.2019 asti, jatkomahdollisuus selviää työsuhteen aikana.
Kokoaikatyö. Työssä noudatetaan 2 kk koeaikaa. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakemus ja CV toimitetaan 30.4.19 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen if.ip1555664231maloh1555664231ot@aa1555664231male.1555664231ihret1555664231. Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä tuoda nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot: varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, if.ip1555664231maloh1555664231ot@aa1555664231male.1555664231ihret1555664231, puh. 040 150 5270.

Palaute