Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vakinainen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinainen tehtävä Sateenkaaren päiväkodilla 1.6.2020 alkaen

Edellytyksenä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §, asetus 753/2018 3 § ja 4 §).

Sinulta toivomme sensitiivisyyttä lapsen tarpeita kohtaan sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi luemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työkokemuksen sekä kiinnostuksen pedagogisen työn kehittämiseen. Arvostamme myös erityispedagogiikan opintoja sekä osaamista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta. Odotamme myös valmiutta toimia vuorohoidon ryhmässä.
Kaikissa työtehtävissä edellytämme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

Työaika: kokoaikatyö
Palkkaus KVTES:n mukaan
Koeaika 6 kuukautta

Hakeminen 28.2.2020 klo 16.00 mennessä
Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 28.2.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1582281569maloh1582281569ot@aa1582281569male.1582281569ihret1582281569. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.
Valitun on ennen valinnan vahvistamisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot: varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, if.ip1582281569maloh1582281569ot@aa1582281569male.1582281569ihret1582281569, puh. 040 150 5270

 

Palaute