Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) vakinainen toimi

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluvat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja opettajana toimiminen varhaiskasvatuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten asioissa, varhaiskasvatushenkilöstön konsultaatio ja koulutus, varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityisopetuksen kehittämiseen osallistuminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeen on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Kaikissa työtehtävissä edellytämme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

Työaika: kokoaikatyö
Palkkaus: KVTES:n mukaan
Koeaika: 6 kuukautta

Hakeminen 28.2.2019 klo 16.00 mennessä
Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 28.2.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1582275454maloh1582275454ot@aa1582275454male.1582275454ihret1582275454.
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.
Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot: varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, if.ip1582275454maloh1582275454ot@aa1582275454male.1582275454ihret1582275454, puh. 040 150 5270

Palaute