Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) toimi

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten opettaminen ja konsultoivana asiantuntijana toimiminen, henkilöstön koulutus, varhaiserityiskasvatuksen ja – erityisopetuksen kehittämiseen osallistuminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeen on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka.

Työtehtävässä hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot sekä joustava ja kehittävä työote ovat tärkeitä.

Palkkaus: KVTES:n mukaan
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Koeaika: 6 kuukautta

Hakeminen: Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 23.10.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella .
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.

Valitun on ennen valinnan vahvistamisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat:
varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, , puh. 040 150 5270
rehtori Leea Piispanen, , puh. 040 150 5250

 

--