Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) toimi 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluvat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja opettajana toimiminen varhaiskasvatuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten asioissa, varhaiskasvatushenkilöstön konsultaatio ja koulutus, varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityisopetuksen kehittämiseen osallistuminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Edellytämme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

Työaika: kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.8.2020
Työn kesto: toistaiseksi (vakinainen), 6 kuukauden koeaika
Palkkaus: KVTES:n mukaan

Hakeminen
Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 30.4.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1585818162maloh1585818162ot@aa1585818162male.1585818162ihret1585818162.
Aikaisemmin paikkaa hakeneiden hakemukset otetaan huomioon.
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.
Valitun on ennen valinnan vahvistamisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot: Varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, if.ip1585818162maloh1585818162ot@aa1585818162male.1585818162ihret1585818162, puh. 040 150 5270

Palaute