Uusia kokoontumisrajoituksia Soiten alueelle 14.9. saakka

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Soiten alueelle kokoontumisrajoitukset, joiden mukaan osallistujamäärä sisätiloissa voi olla enintään 10 henkilöä ja rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjauskirjeen yleisötilaisuuksien rajoitussuosituksista. Tapahtumien järjestämisessä tulee huomioida AVI:n 23.8.2021 antama kokoontumisrajoitus sekä STM:n ohjauskirjeessä todetut seikat.

Liite (PDF-tiedosto avautuu uuteen välilehteen): Aluehallintoviraston päätös 23.8.2021

Altistumisten ja koronatartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siten tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä. Terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi rajoituksilla halutaan turvata myös alkanut koulunkäynti ja erityisesti perusopetuksen toteutuminen lähiopetuksena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi maanantaina 23.8.2021 tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueelle. AVIn antama kokoontumisrajoitus pohjautuu Soiten ja alueellisen covid 19-viranomaisryhmän yhteiseen näkemykseen. Päätöksen mukaan kokoontumisrajoitukset yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ovat:

 • osallistujamäärä sisätiloissa enintään 10 henkilöä sisätiloissa
 • osallistujamäärä enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa

Määräys on voimassa 25.8.–14.9.2021.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita. Lue tarkemmin AVI:n tiedotteesta. (linkki avautuu uuteen välilehteen)

THL/OKM:n ohjeen noudattaminen tarkoittaa käytännössä:

 • Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim.
  • 1) osallistujilla on omat paikat
  • 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin
  • 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.
 • Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä voi suositella tai edellyttää kaikille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön. Kasvomaskisuosituksen tulisi koskea ensi sijassa 12-vuotiaille täyttäneitä.
 • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään

Tämän hetkinen AVI:n määräys ei estä harrastustoiminnan ja joukkueurheilutoiminnan jatkamista, mikäli toiminnassa noudatetaan THL:n ohjeistuksia: Koronariskin vähentäminen vapaa-ajan liikunnassa ja muussa harrastustoiminnassa (THL).

 

--