Toholampi keskittämässä kiinteistönhoitopalveluita

Kiinteistönhoidon organisointi on kunnassa siirtynyt omasta palvelutuotannosta pääasiassa ostopalvelujen käyttöön. Nykytilanteessa henkilöstöresurssit asettavat haasteita kiinteistönhoidon suunnitelmalliselle kehittämiselle, jolla turvattaisiin käyttäjille terveelliset ja turvalliset olosuhteet sekä estettäisiin rakennuskannan korjausvelan kasvaminen. Kunnassa kiinteistönhoitopalveluiden ulkoistamista kokonaisuudessaan pidetään kokonaistaloudellisesti järkevimpänä tapana organisoida toiminta. Lisäksi kiinteistönhoidon valvontaan ja kehittämiseen halutaan osoittaa nykyistä suuremmat henkilöstölliset ja taloudelliset resurssit.

Toholammin Kehitys Oy on kunnan omistama elinkeinoelämän kehitysyhtiö, jonka Toholammin kunnanhallitus on velvoittanut valmistelemaan kiinteistönhoitopalveluiden palvelutuotantoa osana yhtiötoimintaansa. Kehitysyhtiö tulisi huolehtimaan jatkossa kiinteistöhoitopalvelujen tuottamisesta kuntakonsernissa. Yhtiö vastaisi toiminnan organisoinnista ja tuottaisi palvelut ostopalveluina sopimuskumppaneiden avulla. Toimintamallin tavoitteena on tuottaa kuntakonsernille samanaikaisesti sekä laadukasta että kustannustehokasta kiinteistönhoitopalvelua. Valmisteilla oleva toimintamalli tullaan esittelemään elokuun 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää asian eteenpäinviemisestä. Toteutuessaan uusi toimintamalli luo usealle toimijalle mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen.

Palaute