Toholammin kunnankirjastoon haetaan kirjastovirkailijan vuorotteluvapaan sijaista

Toholammin kunnankirjastoon haetaan kirjastovirkailijan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 28.6. – 24.12.2021.

Vuorotteluvapaan sijaisen tehtäviin kuuluvat luettelointi, kokoelmatyö, asiakaspalvelu sekä muut erikseen sovittavat kirjastovirkailijan tehtävät.
Kelpoisuusvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatioalan opintoja 25 op tai kirjastoalan ammattitutkinto.
Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.
Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävässä edellytetään hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme luettelointiosaamista sekä kokemusta kirjastotyöstä.
Työaika on 36,25 h viikossa. Työ sisältää säännöllistä ilta- ja lauantaityötä. Palkkaus: KVTES.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirjastonjohtaja Satu Kinnari, puh. 040 150 5281.

Hakemus ansioluetteloineen lähetetään osoitteeseen  tai postitse osoitteeseen Toholammin kunnankirjasto / Satu Kinnari, Kirkkotie 2,69300 Toholampi.

Haku päättyy 07.05.2021 klo 16:00

--