Toholammin kunnan teknisen osaston energiankulutukseen liittyvät toimenpiteet talvikaudelle 2022–2023

Toholammin kunnassa tehdään talvikaudella seuraavia energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä:

Huonelämpötilat tarkistetaan kunnan kiinteistöissä kiinteistökohtaisesti siten, että huonelämpötila on noin 20 astetta. Tiloissa, joissa ei jatkuvasti oleskella, huonelämpötila voi olla myös alhaisempi.

Valaistuksien toteuttaminen

Katuvalaistus:

o Keskustan alueen nk. kriittiset tiet 24/7

o Pääkadut: valaistus pois päältä  klo 00–05

o Tonttikadut: valaistus pois päältä klo  22–06

o Sivukylät: valaistus pois päältä klo 22–05

Pihavalaistus:

o koulut, päiväkoti, muut kunnan kiinteistöt: pääsääntöisesti valaistusta ei ole klo 22–06, lukuun ottamatta kiinteistöjä, joissa on toimintaa ympäri vuorokauden.

o Valaistusta säädetään kiinteistökohtaisesti

Liikunta-alueiden valaistusta ei ole klo 21–07

Kausivalaistus: katuvalaistuksen yhteydessä ajalla 15.11.2022-8.1.2023

--