Soiten järjestöavustukset haettavana 15.1. alkaen

Tiedote 03.01.2024

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on päättänyt jakaa järjestöavustuksia. Järjestöavustuksilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöavustuksien haku avataan 15.1.2024.

Soite tukee järjestöavustuksilla toimintaa, joka tukee ja toteuttaa Soiten hyvinvointistrategian strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Lisäksi avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialue Soiten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa.

Tänä vuonna haussa painotetaan digiä, yksinäisyyttä, mielenterveyttä ja terveysliikuntaa. Lisäksi kannustetaan järjestöjä kirjaamaan ja avaamaan toimintansa/palvelunsa Lähellä.fi tai palvelutietovarantoon (PTV).

Soiten aluevaltuusto on hyväksynyt 100 000 € määrärahan järjestöavustuksiin hyväksyessään talousarvion vuodelle 2024. Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan päättää hyvinvointialueen järjestöavustusten jakamisesta määrärahojen ja kriteerien puitteissa.

Soite jakaa järjestöavustuksia toiminta- ja kerta-avustuksina sekä kumppanuusavustuksina.

Toiminta-avustuksia voi hakea ajalla 15.1-5.2.2024. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida.

Kerta-avustukset ovat haettavana 1. kerran 15.1-5.2.2024. Kerta-avustusten 2. haku kesäkuun 2024 alussa.

Avustuksia haetaan täyttämällä sähköinen lomake. Lisätietoa järjestöavustuksista löytyy Soiten verkkosivuilta: www.soite.fi/soite/jarjestoavustukset

Järjestämme järjestöille info-tilaisuuden järjestöavustuksista 10.1.2024 klo 18 alkaen Keski-Pohjanmaan keskussairaalan auditoriossa.

Avustuksia myönnetään yhdistysrekisteriin rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille tai säätiörekisteriin rekisteröidyille säätiöille, joiden tehtävänä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.

Tulevaisuus- ja hyvinvointilautakunta päättää toiminta-avustuksista ja kerta-avustuksista helmikuun 2024 kokouksessa. Päätöksistä tiedotetaan helmikuun 2024 kokouksen jälkeen ja avustukset maksetaan maaliskuun 2024 aikana.

Lisätietoja antaa: osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen, puh. 044 780 9444, kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari, puh. 040 804 2981,

--