Retkeilyreittien kohentaminen on alkanut

Jämsänkallion pitkospuut

Toholammin erityisvahvuuksina ovat kaunis ja vaihteleva luonto – ainutlaatuinen jokimaisema ja monipuoliset luontokohteet, erä- ja suomaisemineen ja kallioineen. Toholammilla on lähtenyt käyntiin Kaustisen seutukunnan, Toholammin ja Lestijärven kuntien ja yhdistystoimijoiden yhteistyönä retkeilyreittien kunnostushanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä reittien saavutettavuutta ja turvallisuutta sekä tarjota lähiluonnossa liikkumisen mahdollisuuksia alueen asukkaille ja matkailijoille. Retkeilyreittejä parannetaan joko korjaamalla olemassa olevia tai rakentamalla uusia rakenteita vastaamaan laadultaan ja turvallisuudeltaan nykyretkeilijän vaatimuksia. Hanke toteutetaan 30.4.2022 mennessä, mutta kesällä 2020 meillä on jo paljon valmista.

Hankkeen koko budjetti on 158 000 euroa. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen rahoitus muodostuu Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämästä EU-rahoitusosuudesta (70%) sekä Lestijärven ja Toholammin kuntien rahoituksesta (30 %).

 

Hankkeeseen valikoitui kolme eri retkeilyreittiä:

Lestijoen retkeily- ja melontareitti välillä Niskankorpi – Hirvikoski

 • Opasteet ja infokyltit
 • Kanoottireitin kunnostus poistamalla melontaesteet melontauomasta
 • Väistöpolkujen raivaus koskien kohdalta, reitin merkitseminen
 • Tarvittaessa pitkospuiden uusiminen väistöpoluilla
 • Pitkokset välillä Niskankorventie –Jatkonkoski, Jatkonkosken rantautumispaikka sekä Kanasaari
 • Kevytrakenteinen laituri Jatkonkoskelle

Hongiston reitti

 • Opasteet ja infokyltit
 • Reitin merkitseminen
 • Pitkoksien uusiminen

Jämsänkallion ja Kotojärven reitti

 • Opasteet ja infokyltit
 • Reitin merkitseminen
 • Pitkoksien rakentaminen
 • Ojanylityksien parantaminen, tarvittaessa uusiminen
 • Portaat kallio-osuudelle
 • Tulentekopaikkojen korjaus
 • Laavu, puulato, kuivakäymälä ja levähdyspenkit

Puutavaran toimittajat ja rakenteiden tekijät on kilpailutettu talven aikana, ja hanke etenee paikallisten yritysten voimin.

Retkeilyreittien kunnostuksella ja luontoharrastuksien tarjonnalla on suuri merkitys lähialueen asukkaille ja kyläläisille – se lisää sekä hyvinvointia että yhteisöllisyyttä. Lisäksi kaikki kunnostettavat reitit ovat helposti saavutettavissa ja sopivat
hyvin myös perheiden retkikohteiksi. Osa reiteistä on sopivia myös liikuntarajoitteisille. Hankkeen jälkeen kohteet voidaan liittää osaksi koko maakunnan matkailukokonaisuutta kuten Peuranpolku -reitistökin, myös Peuranpolku- hanke on saanut merkittävän kehitysrahoituksen.

--