Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17. 1. – 23.1.2024. Presidentinvaalin mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1. – 6.2.2024. Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Varsinaisen vaalipäivän vaali sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalipäivän vaali sunnuntaina 11.2.2024 toimitetaan Kirkonkylän äänestysalueella (001) kunnantalolla osoitteessa Lampintie 5 ja Sykäräisen äänestysalueella (002) Sykäräisen koululla osoitteessa Koulutie 21. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 – 20.

Äänestäminen ennakkoon

Toholammin kunnassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo, osoitteessa Lampintie 5, 69300 Toholampi. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

17.01. – 19.01.2024 klo 11 – 17

20.01. – 21.01.2024 klo 11 – 14

22.01. – 23.01.2024 klo 11 – 17

Mahdollisessa toisessa vaalissa ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

31.01. – 02.02.2024 klo 11 – 17

03.02. – 04.02.2024 klo 11 – 14

05.02. – 06.02.2024 klo 11 – 17

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnanhallituksen määräämissä laitoksissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitokset ja muut toimintayksiköt, joissa ennakkoäänestys Toholammilla järjestetään, ovat Palvelukeskus Männistö ja MirjamTupa. Näiden ennakkoäänestysajat määritellään erikseen ja niistä ilmoitetaan ao. yksikössä. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettavansa. Omaishoitajalla tulee olla voimassa oleva omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 150 5203 tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.00. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita on saatavilla keskusvaalilautakunnan sihteeriltä ja oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Ennakkoon äänestäminen ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla jollain seuraavista tavoista: Äänestäminen edustustossa, kirjeäänestys ja laivaäänestys.

Lue lisää oikeusministeriön vaalisivulta linkistä https://vaalit.fi/aanestaminen-ulkomailla

 

Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi/etusivu

Kuulutus_Presidentinvaali 2024

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta
Lampintie 5
69300 Toholampi
puh. 040 150 5203

--