Opetuksen ja harrastustoiminnan poikkeusjärjestelyt, 18.3 alkaen. Päivitetty.

Sateenkaaren päiväkoti toimii jatkossakin. Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Jos lapsesi jää pois hoidosta, ole yhteydessä päiväkotiin. Poikkeustilanteen aikana varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä niiltä huoltajilta, jotka hoitavat lapsiaan kotona.

Koulujen lähiopetus on keskeytetty 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Poikkeuksena edellisestä on esiopetus sekä perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus oppilaille, joiden molemmat huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kriittisten alojen määrittelyssä kunta noudattaa Valtioneuvoston listausta https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto.

Myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla on oikeus lähiopetukseen riippumatta siitä, millä aloilla heidän huoltajansa toimivat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan niille 1.-2. luokkien oppilaille, jotka ovat oikeutettuja lähiopetukseen.

Etäopetuksessa oleville oppilaille ei järjestetä kouluruokailua. Oppilaiden kokoaminen koululle ruokailua varten lisäisi viruksen leviämisriskiä.

Koulujen kerhotoiminta keskeytetään.

Lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 4.-9. luokkien opetus ja ohjaus järjestetään etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Tästä tulee oppilaille ja huoltajille lisätietoja Wilman kautta.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä.

Toholammin kirjasto, harrastustilat ja –paikat, Lampin halli, kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat tms. ovat suljettuna niin kauan kuin poikkeusolot kestävät.

--