Maaseutuyksikkö KaseKa tiedottaa, kesäkuu 2019

Tukihakemuksessa ilmoitetun kasvin muuttaminen 17.6. jälkeen

Voit muuttaa kasvin esimerkiksi, jos olet vahingossa ilmoittanut väärän kasvin tai et ole päässyt kylvämään ilmoittamaasi kasvia.

Muutos tehdään vapaamuotoisella ilmoituksella ja se kannatta tehdä heti virheen huomattua. Hakemusta ei kuitenkaan voi enää muuttaa, jos hakijalle on ilmoitettu valvonnasta tai hakemuksen sääntöjen vastaisuudesta. Pääsääntönä muuttamisessa on, että lohkon korvaustaso ei saa nousta.

Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.

Peru maataloustuet, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko kalenterivuoden. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat mm. viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen. Jos esimerkiksi alalle, josta on haettu tukia, aletaan rakentamaan ennen kalenterivuoden päättymistä, osa tuista pitää perua ja rakennuksen alle jäävä ala pitää poistaa lomakkeella 102C.

Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko lohkolta tai vain osalta lohkoa.

Palauta lomake/lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tukikelpoisuusehdot eivät enää täyty. Palautus on tehtävä ennen kuin olet saanut ilmoituksen valvonnasta.

Hukkakaura

Hukkakaura on levinnyt täälläkin, joten kannattaa tarkkailla lohkoja sen varalta. Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolenvälin jälkeen. Ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät tai epäilet löytäneesi hukkakauraa.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muovipussiin ja poltetaan. Hukkakauran kemiallinen torjunta on myöhäistä hukkakauran röyhyjen tullessa esille.

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan ja torjumaan hukkakauran.

Maataloustoimiston kesäajan palvelu

Maataloustoimisto on supistetusti avoinna 1.7. – 19.8.2019.

Jukka Hautamäki (puh. 050-5790 111) on lomalla 1.7. – 28.7. ja Mervi Vähäsöyrinki (puh. 044-4745 221) on lomalla 22.7. – 18.8.

www.kaseka.fi

Maaseutuyksikkö KaseKa tiedottaa kesäkuu 2019

Palaute