Maaseutuyksikkö Kaseka tiedottaa joulukuu 2019

Eläinmäärien ilmoittaminen

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta. Eläinten ilmoittaminen tapahtuu vuosittain tukihakuvuoden jälkeisen vuoden tammi-helmikuussa (viimeksi 15.2.2019). Tätä kirjoitettaessa ei VUODEN 2019 eläinten viimeistä ilmoituspäivää ollut julkaistu Maaseutuviraston ohjeistuksessa. Seuraa mikä on viimeinen ilmoituspäivä maaseutuviraston sivustolta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/elainten-hyvinvointikorvaus/elainmaarailmoitus/ tai www.kaseka.fi. Lisätietoja saa myös maataloustoimistosta.

Ilmoitettavat eläinryhmät ovat siipikarja sekä hevoset ja ponit sika- ja siipikarjatalouden tuessa ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa, siipikarja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa sekä siipikarja ja siat eläinten hyvinvointikorvauksessa.

Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomioimatta eläintiheyslaskennassa. Jos tuotantotaukoja ei ilmoiteta, eläintiheys lasketaan sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla. Ilmoitus koskee myös yhteisön määräysvaltaa käyttävää osallista, joka haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan yhteisönsä eläinmäärää sekä myös sika- ja siipikarjatalouden tukea hakenutta yhteisöä, joka haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan määräysvaltaa käyttävän osallisensa eläinmäärää.

Viljelijän ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos hän arvelee tukeen vaadittavan eläintiheyden täyttyvän omilla rekisterieläimillään (naudat, siat, lampaat, vuohet).

Ilmoituksen kalenterivuoden 2019 eläinmääristä voi tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa. Eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvaukseen voi ilmoittaa myös paperilomakkeella 179 sekä muihin edellä mainittuihin tukiin lomakkeella 461.Eläinmääräilmoitusten lomakkeet ovat saatavilla tammikuussa osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/.

Ympäristösitoumukset v. 2020

Ympäristösitoumuksia voidaan jatkaa tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2020 vuodella. Lopulliset tiedot julkaistaan keväällä viljelijätukien hakuoppaassa.

Tässä tiivistetysti muutokset:
Ympäristösitoumusta voi jatkaa yhdellä vuodella vuoden 2020 päätukihaussa.
Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät toteudu vuonna 2020
– Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
– Maksettavan alan määrää ei rajoiteta edelliseen vuoteen nähden, esim. luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa
– Kaikki vuonna 2019 suojavyöhykkeenä olleet alat voi ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020
Sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Toimenpiteitä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai lisätä jatkovuoden perusteella. Mikäli halutaan luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta, tulee luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovutaan myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.

Ympäristösitoumuksen ehtoja tulee noudattaa sitoumusalalla 30.4.2020 saakka, vaikka sitoumusta ei jatkettaisikaan v. 2020 päätukihaussa.

Maataloustoimisto

www.kaseka.fi, sähköpostiosoite if.ak1586496541esak@1586496541suola1586496541taam1586496541

Palaute
--