Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja päiväkodille

Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja Sateenkaaren päiväkodille

Toivomme sinulta sensitiivisyyttä lapsen tarpeita kohtaan sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme vahvaa pedagogista osaamista ja toivomme, että olet positiivinen, joustava ja haasteita pelkäämätön persoona. Arvostamme myös erityispedagogiikan opintoja sekä osaamista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.

Pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus.

Työn kesto: 3.1. – 31.7.2022
Koeaika: 4 kuukautta
Työaika: kokopäivätyö
Palkkaus: KVTES:n mukaan

Hakeminen: Hakemus, jonka liitteenä on todistukset kelpoisuudesta sekä ansioluettelo, tulee toimittaa viimeistään 10.12.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteella .
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.

Valitun on ennen valinnan vahvistamisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi 504/2002 mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot:  varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Kleemola, puh. 040 150 5270,

Työpaikkailmoitus mol.fi-sivuilla

--