Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja, 2 paikkaa

Ryhmäperhepäivähoitajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa kuuluvat lasten kasvatus, opetus ja hoito sekä erilaiset yhteistyötehtävät.
Edellytämme valitulta aitoa kiinnostusta työskentelyyn lasten kanssa, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halukkuutta tehdä tarvittaessa ilta-, yö- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimukset varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoitajan tehtävään määräytyvät varhaiskasvatuslain 29 § mukaan.

Työsuhteen kesto: 16.9.2019 – 31.7.2020
Koeaika: 5 kk
Työaika: kokotyöaika, 38,75 h/vko
Palkkaus: KVTES:n mukaan

Hakeminen: Hakemus, johon on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa 1.9.2019 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteella if.ip1566301076maloh1566301076ot@aa1566301076male.1566301076ihret1566301076.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä tuoda nähtäväksi 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen työhaastatteluun.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja Terhi Elamaa, puh. 040 150 5270, if.ip1566301076maloh1566301076ot@aa1566301076male.1566301076ihret1566301076.

Palaute