Luokanopettaja (4 virkaa) ja resurssiopettaja

Toholammin kunnan sivistystoimessa on haettavana:
A) Luokanopettaja Herman Ojalan koululle 1.8.2019 alkaen
B) Kolme (3) luokanopettajaa kyläkouluille 1.8.2019 alkaen
C) Resurssiopettaja (24 vvh) Herman Ojalan koululle ajalle 8.8.2019 – 30.5.2020

Toivomme valittavilta opettajilta joustavuutta, monitaitoisuutta ja innostusta opettamiseen sekä (tehtävän A osalta) kiinnostusta alkuopetukseen ja käsityön opettamiseen kaikilla luokka-asteilla. Lisäksi toivomme uuden opetussuunnitelman mukaiseen toimintakulttuurin hallintaa pitäen sisällään mm. laaja-alaisen osaamisen taidot, tvt-taidot, monialaiset opintokokonaisuudet, taidon huomioida oppilaat yksilöllisesti sekä kyvyn vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Jos samanaikaisopettajuus, monimuotoinen yhteistyö eri opetus- ja opettajaryhmien kesken sekä kehittävä ja joustava työote kuuluvat osaamisalueisiisi, olet etsimämme opettaja.

Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa 21.3.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen if.ip1552966082maloh1552966082ot@at1552966082nuk.n1552966082immal1552966082ohot1552966082 tai postitse osoitteeseen Toholammin kunta, sivistystoimi, Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään viikolla 13. Jos virkoihin ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö määräaikaisesti.

Palkkaus OVTES:n mukaaan.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.
Tehtäviin sovelletaan kuuden (6) kuukauden (A ja B) ja neljän (4) kuukauden (C) koeaikaa.

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh.040 150 5230, if.ip1552966082maloh1552966082ot@oi1552966082viap.1552966082avee1552966082
Rehtori Leea Piispanen, puh. 040 150 5250, if.ip1552966082maloh1552966082ot@ne1552966082napsi1552966082ip.ae1552966082el1552966082

Palaute