Liikenteen sulkeminen alueella

Koulualueen rakentamisesta johtuen suljetaan kaikki liikenne alueella (Kantatie 63:n liittymät koulukeskukseen) 4.6. alkaen

--