Kuulutus: Kuusiston ulkoilureitin perustaminen

Toholammin kunta ilmoittaa Ulkoilulain 4 §:n perusteella nähtäville ulkoilureittisuunnitelman. Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa ELY-keskus ja sen ollessa vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä, voi kunta hakea määräystä ulkoilureittitoimituksesta Maanmittauslaitokselta, jossa määrätään reittisuunnitelman perusteella ulkoilureitin kulku ja rajat maastoon sekä maksettavat korvaukset maanomistajille käyttöoikeuden luovuttamisesta ulkoilureittiä varten.

Ulkoilureittisuunnitelma sisältää Kuusiston alueella tapahtuvat muutokset tulevan yleisurheilukenttäalueen lähettyvillä sekä jo olemassa olevat vanhat kuntoradan pohjat.

Ulkoilureittisuunnitelma ja siihen liittyvät karttaliitteet sekä sivistyslautakunnan pöytäkirjan ote ulkoilureittisuunnitelmaan liittyen pidetään yleisesti nähtävillä Toholammin kunnan kotisivuilla (www.toholampi.fi) ja Toholammin kunnan sivistystoimessa 15.6.-30.6.2022 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset ulkoilureittisuunnitelmaa vastaan on ELY-keskukselle osoitettuna toimitettava Toholammin sivistyslautakunnalle 31.7.2022 mennessä osoitteella Toholammin kunta, Sivistyslautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi tai .

Liitteet:
Pöytäkirjanote, Kuusiston ulkoilureitin perustaminen
Muutoksenhakuohje
Ulkoilureittisuunnitelma, Kuusiston alue
Toholampi_ulkoilureitti_A3_4000
Yleisurheilukenttä_suunnitelmakartta_19.11.2021

 

Tiedustelut:
liikunta- ja nuorisosihteeri Timo Hakala puh. 040 150 5233
vs. tekninen johtaja Juha Lerssi puh. 040 150 5302

--