Koulut kiinni – työ jatkuu

Toholammin koulurakennus

Toholammin yläkoulussa ja lukiossa tieto koulujen sulkemisessa on otettu vastaan annettuna tosiasiana.

Heti maanantai-iltana kokoonnuimme miettimään, mitä hallituksen ohjeistus tarkoittaa käytännössä ja mitä se meiltä vaatii. Yön yli nukuttuamme tiistaina selvitimme, että kaikilla oppilailla on välineet ja tunnukset kotona opiskelua varten, ja opettajat jakoivat tietotaitoa toisilleen. Myös oppilaat opastivat opettajia uusimpien sovellusten haltuunotossa. Ja jo keskiviikkona opiskelu kodeissa oli alkanut.

Olemme iloisia siitä, että oppilaillamme on valmiudet käyttää sähköisiä työvälineitä ja että kunnassamme on panostettu niiden käytön opiskelemiseen. Tietenkin tässä alussa ilmenee käynnistysvaikeuksia, ja ymmärrämme, että kodeissa ollaan monella tavalla hankalassa tilanteessa. Opiskelu on yksi tapa pysyä kiinni arjessa ja päivärytmissä muuten poikkeuksellisissa olosuhteissa. On syytä muistaa, miksi olemme tässä tilanteessa.

Opiskelun ei ole tarkoitus aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta, sillä jo tämä tilanne on tarpeeksi raskas. Työyhteisömme hyvä henki ja samanlainen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää ja miten asioita pitää hoitaa, on tehnyt näistä ensimmäisistä päivistä helpompia, vaikka työtä on hämmästyttävän paljon.

Olemme kiitollisia myös vanhempien tuesta ja saapuneista kannustusviesteistä. Tämä saa luottamaan, että asiat järjestyvät.

Toholammin yläkoulun ja lukion henkilökunta 19.3.2020.

Palaute
--