Koronarokotusten kolmannen annoksen annosväli lyhenee neljään kuukauteen alle 60-vuotiailla

Koronarokotusten kolmannen annoksen annosväli lyhenee neljään kuukauteen alle 60-vuotiailla – neljäs koronarokote voimakkaasti immuunipuutteisille

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. Suosituksen mukaan alle 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 4 kuukautta. Soiten alueella tälle kohderyhmälle kolmansia rokotuksia ryhdytään antamaan uudella annosvälillä maanantaista 3.1.2022 alkaen.

Soite on linjannut, että kaikki alle 60-vuotiaat (18–59-vuotiaat) voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kuukautta. Kolmansia rokotteita aletaan antamaan edellä mainitulle ryhmälle lyhennetyllä rokotevälillä maanantaista 3.1.2022 alkaen.

Rokotusvälin lyhentäminen vapauttaa kolmanteen rokotukseen noin 10 000 henkilöä Soiten alueella. Tämä saattaa aiheuttaa ruuhkaa Soiten rokotuspisteillä, erityisesti aamupäivisin. Suosittelemmekin hyödyntämään koko rokotuspäivien pituudet ruuhkan välttämiseksi.

Lisäksi Soite on neuvotellut rokotusten järjestämisestä alueen työterveyshuoltotoimijoiden kanssa, jotka osallistuvat myös koronarokotusten antamiseen. Suosittelemme hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös oman työterveyshuollon järjestämiä rokotuksia.

Neljäs koronarokotus voimakkaasti immuunipuutteisille

 

Lisäksi Soite on linjannut THL:n suosituksen mukaisesti, että 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset voivat saada neljännen koronarokoteannoksen, kun kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Neljänsiä rokotteita aletaan antamaan edellä mainitulle ryhmälle maanantaista 3.1.2022 alkaen.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi. Neljäs rokoteannos pidentää suojan kestoa ja vahvistaa immuniteettia tilanteessa, jossa omikronvariantti leviää väestössä. Tutkimuksissa on nähty, että neljäs rokoteannos nostaa selkeästi neutraloivien vasta-aineiden määrää vaikeasti immuunipuutteisilla ihmisillä.

Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty jokin seuraavista toimenpiteistä:

  • Elinsiirto
  • Kantasolusiirto
  • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
  • Immunosuppressiivinen syöpähoito
  • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
  • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
  • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
  • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila.

Rokotuksia annetaan Soiten rokotuspisteillä

 

Koronarokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan walk-in-rokotukseen.

  • Ajanvarauksettomaan walk-in-rokotuspäivään rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/
  • Ajan koronarokotukseen voi edelleen varata netissä https://soite.terveytesi.fi tai puhelimitse rokotuskeskuksen sihteeriltä, puh. 040 804 2821 (puhelinaika: ma-pe klo 12–15) tai omasta terveyskeskuksesta.

Tieto rokotusvälistä tarkistetaan rokotuspisteellä. Mikäli tarvittava aika edellisestä koronarokotuksesta ei täyty, ei seuraavaa rokotetta voida vielä antaa.

 

Lisätietoja:
--