Keski-Pohjanmaan koronarajoitukset kevenevät 12.2. alkaen

Aluehallintoviraston tiedote 10.2.2022
Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoitus Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle (pl. Reisjärven kunta) on voimassa 12.2.–25.2.2022. Sisätiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää rajatulla osallistujamäärällä, kun käytössä on istumapaikat.

Koronaepidemiaan liittyvä terveydenhuollon kuormitus on tasaantumassa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lausunnossaan puoltanut alueellisten rajoitusten keventämistä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tänään tartuntatautilain 58 §:n perusteella päätöksen kokoontumisrajoituksesta Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle (pl. Reisjärven kunta). Päätös on voimassa 12.2.–25.2.2022.

Päätöksen mukaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella (pl. Reisjärvi) voidaan sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei rajoiteta.

Päätös kumoaa alueen aiemman kokoontumisrajoituksen ajalta 12.2. – 20.2.2022 (LSSAVI/491/2022).

Linkki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin ja yleistiedoksiantoihin

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus pysyy vielä voimassa

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (pl. Reisjärvi) on 20.2.2022 asti voimassa tartuntatautilain 58 d:ään perustuva päätös erilaisten asiakas- ja yleisötilojen (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit) terveysturvallisesta käytöstä. Päätöksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Lisäksi tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa koko maassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Linkki aluehallintoviraston aiempaan päätöstiedotteeseen

--