Hyvä nuori, kesätyöllistämistuki haettavissa!

Toholammin kunnalla on haettavana nuorten kesätyöllistämistuki toholampilaisille nuorille kesätyöpaikan saamista varten.

Kesätyöllistämistuki on tarkoitettu 17-20-vuotiaalle nuorelle, jonka kotikunta vuonna 2019 on Toholampi. Tukea ei myönnetä hakijalle, joka saa samanaikaisesti muuta työttömyysetuutta. Työaika on 6 tuntia arkipäivänä (lauantaityössä 1 h vastaa 1,5 h). Yhteistuntimäärä 20 työpäivän aikana on 120 tuntia ja keskimäärin 30 tuntia viikossa. Mikäli työn kesto on vähemmän kuin 4 vko/ 120 h, vaikuttaa se tuen määrään. Tukiehdot ja muut tiedot tarkemmin hakemuslomakkeen liitteessä.

Tukea maksetaan 250 e/ työllistetty ja se suoritetaan työnantajalle jälkikäteen.

Rahapalkka on vähintään 800 e/ 120 tunnin työllistämisjakso + lakisääteiset maksut.

Ohjeet nuorelle:
– hae kesätyöhakemus kunnantalon neuvonnasta tai tulosta se alla olevista liitteistä. Etsi itsellesi työpaikka Toholammilta esimerkiksi yrityksistä, maatalouksista tai yhdistyksistä. Työnantajasi ei voi kuitenkaan olla kunta, seurakunta eikä oma tai perheesi yritys tai jos olet yrityksen osakas.
– täytä kesätyöhakemuksen tiedot yhdessä työnantajasi kanssa ja tuo hakemus kunnantalon neuvontaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 29.05.2019.

Ohjeet työnantajalle:
– laadi työsuhteesta kirjallinen työsopimus, jossa on määritelty työsuhteen kesto, työaika ja alan työehtosopimuksen mukainen palkka
– toimita 30.9.2019 mennessä kunnantalon neuvontaan kopio työsopimuksesta, tositteet maksetusta palkasta ja suoritetuista työnantajavelvoitteista (ennakonpidätys-, sosiaali-, tapaturma- ja eläkemaksut) sekä omat yhteys- ja tilitietosi. Mikäli tositteita ei toimiteta määräaikaan mennessä, myönnettyä tukea ei makseta.

Lisätietoja kunnantalon neuvonnasta puh. 040 150 5200 (arkisin klo 9 – 11 ja 12 – 15).

Kunnanhallitus

 

Kesätyösetelihakemus 2019

Kesätyösetelihakemus 2019

Palaute