Härkänevan osayleiskaavan kaavaehdotuksen tutustumistilaisuus

Härkänevan osayleiskaava on tullut vireille 7.5.2012. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä ensimmäisen
kerran vuonna 2013 ja toisen kerran 2017. Kaavaratkaisu on ollut tuolloin viranomaisten
näkökulmasta hyväksyttävä, osalliset eivät olleet kuitenkaan tyytyväisiä kaavaratkaisuun, joten kaavaa
ei viety eteenpäin hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 15.2.2021 § 24 kaavoitusohjelman vuosille 2021–2026 ja sen mukaisesti
Härkänevan osayleiskaavaa on lähdetty viemään eteenpäin. Kaavakonsulttina on Plandea Oy
Kokkolasta, kaavan laatijana Pekka Kujala ja projektipäällikkönä Minna Vesisenaho. Kunnan puolesta
kaavoitusta ohjaa rakennustarkastaja Markus Jokitalo ja kunnanjohtaja Jukka Hillukkala.

Laadittuun kolmanteen kaavaehdotukseen on mahdollista tutustua
Sykäräisten koululla maanantaina 21.6. klo 16.00–20.00 välisenä aikana. Tilaisuudessa ei ole yleistä
esittelyä vaan jokainen voi tulla ja keskustella henkilökohtaisesti suunnittelijoiden kanssa.

Asukkaiden ja toimijoiden näkemykset ja toiveet ovat arvokkaita, joten toivomme, että ehditte käydä
tutustumassa kaavaehdotukseen.

Lisätietoja voi kysyä Minna Vesisenaho, puh. 050 537 4491

Yhteistyöterveisin,
Toholammin kunta
Plandea Oy

--