Eduskuntavaalit 2023

Vaalit 2023 logo

Eduskuntavaalit toimitetaan Toholammin kunnassa sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023 Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5, seuraavasti:
ke – pe           22.3. – 24.3.2023             klo 11.00 – 17.00
la – su           25.3. – 26.3.2023               klo 11.00 – 14.00
ma – ti           27.3. – 28.3.2023              klo 11.00 – 17.00

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue                        Äänestyspaikka
Kirkonkylä 001                     Kunnantalo, Lampintie 5
Sykäräinen 002                    Sykäräisen koulu, Koulutie 21

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettavansa. Omaishoitajalla tulee olla voimassa oleva omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 150 5203 tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita on saatavilla keskusvaalilautakunnan sihteeriltä tai https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta voidaan aloittaa 15.3.2023 alkaen kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevalla torialueella kuin myös keskusvaalilautakunnan tarkoitukseen varaamalla alueella Sykäräisessä.

Keskusvaalilautakunta on varannut vaalimainostelineet/-kehikot vanerilevyineen (taustalevyt) Kirkonkylän ja Sykäräisen äänestysalueille. Tekninen toimi pystyttää vaalimainostelineet taustalevyineen tiistai-iltaan 14.3.2023 mennessä.

Kirkonkylän torialue: Kullekin puolueelle varataan kaksi (2) mainospaikkaa (= 1 mainos/puoli): Mainos ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle telineen molemmin puolin. Mainosten kiinnitys nitojalla, ei liimalla.

Sykäbensa Oy: Kullekin puolueelle varataan kaksi (2)  mainospaikkaa (= 1 mainos/puoli): Mainos ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle telineen molemmin puolin. Mainosten kiinnitys nitojalla, ei liimalla.

Puolue vastaa itse mainosten kiinnittämisestä tauluihin ja myös poistaa ne. Mikäli mainoksia ei ole poistettu siihen mennessä kun tekninen toimi purkaa vaalimainostelineet pois, poistaa tekninen toimi mainokset. Tekninen toimi pyrkii keräämään vaalimainostelineet pois 3. – 4.4.2023.

Vaalimainonta on kiellettyä ennakkoäänestyspaikassa (kunnantalo) ja vaalipäivän äänestyspaikoissa (kunnantalo ja Sykäräisen koulu) ja niiden välittömässä läheisyydessä (vaalilaki 56 ja 72 §).

Vaalimainospaikoista ei peritä maksua.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnallta puh. 040 150 5203 tai sähköpostitse

Liitteenä kuulutus:

Kuulutus vuoden 2023 eduskuntavaaleista Toholammin kunnassa

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040 150 5203.

 

Vaasan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat (ja muiden vaalipiirien ehdokkaat)

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

--