Aluevaalit 2022

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta kuuluttaa aluevaalien toimittamisesta Toholammin kunnassa

Kuulutus aluevaaleista Toholammin kunnassa

Aluevaaliehdokkaat hyvinvointialueittain

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9 – 20.

Äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue                    Äänestyspaikka
Kirkonkylä 001                     Kunnantalo, Lampintie 5
Sykäräinen 002                    Sykäräisen koulu, Koulutie 21

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa

Äänestäjän on äänestyspaikalla varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus, joka voi olla henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään

Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa

Hyvä äänestäjä, asioithan joutuisasti äänestyspaikassa ja vältä lähikontaktia muihin äänestäjiin odotustilassa.

Äänestäjien määrää sisällä odotustilassa joudutaan rajoittamaan, mikäli tulee ruuhkaa ja jotta etäisyydet (turvavälit) muihin äänestäjiin voidaan turvata. Näissä tapauksissa jonotetaan osittain myös ulkona.

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista.
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Äänestäminen ulkona vaalipäivänä

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn henkilön on noudatettava tartuntatautilääkärin antamaa ohjeistusta!

Jos äänestäminen on mahdollista, karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö ei saa tulla sisälle vaalihuoneistoon. Jos ko. henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä (äänestyspaikkoina kunnantalo ja Sykäräisen koulu), hänen on soitettava vaalilautakunnalle, jotta vaalilautakunta pystyy järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla. Äänestäjä löytää vaalilautakunnan puhelinnumeron vaalipäivänä äänestyspaikan sisäänkäynnin/parkkipaikan vieressä olevasta julisteesta. Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle puhelimitse, jotta vaalilautakunta voi lähteä toimittamaan äänestyksen ulkona. Äänestäjä ei voi odottaa vuoroaan jonossa. Hänen on äänestettävä joko omasta autostaan poistumatta tai usean metrin päässä muista ihmisistä pysytellen, ilman kontakteja muihin äänestäjiin. Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäjän tulee suojautua asianmukaisesti kasvomaskilla.

Kaikilla suojaus- ja varotoimenpiteillä ja ohjeistuksilla pyritään siihen, että äänestäminen on turvallista. Kun äänestät, noudata vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Lisätietoja ulkona äänestämisestä antaa myös: Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040 150 5203.

Lue lisää oikeusministeriön ja THL:n koronaohjeista vaalit.fi -sivustolta tästä linkistä

Vaalimainonta

Kirkonkylän tori, Ullavantie 2, 69300 Toholampi: Kullekin puolueelle varattu 1 mainostaulu eli 2 mainosta, mainostelineen molemmin puolin vasemmalta oikealle ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä. Mainosten kiinnitys nitojalla, ei liimalla.

Leppäsen Koneliike, Poikkitie 6, 69410 Sykäräinen : Kullekin puolueelle varattu 1 mainostaulu eli 2 mainosta, mainostelineen molemmin puolin vasemmalta oikealle ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä. Mainosten kiinnitys nitojalla, ei liimalla.

Yhteystiedot: Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040 150 5203.

Kotiäänestykseen ehtii vielä ilmoittautua 11.1.2022 klo 16.00 mennessä

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettavansa. Omaishoitajalla tulee olla kunnan (Soite) kanssa tehty omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 150 5203 tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (Lampintie 5, 69300 Toholampi) viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Lomakkeita on saatavilla keskusvaalilautakunnan sihteeriltä kunnantalolta tai https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022 Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5, seuraavasti:
ke – pe           12.1. – 14.1.2022               klo 11.00 – 17.00
la – su            15.1. – 16.1.2022               klo 11.00 – 14.00
ma – ti           17.1. – 18.1.2022               klo 11.00 – 17.00

Äänestäjän on äänestyspaikalla varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus, joka voi olla henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään

Ennakkoäänestys: Kunnantalolla järjestettävässä ennakkoäänestyksessä ei ole ulkoäänestysmahdollisuutta.

 

 

--