Yrityspalvelut

 

Toholammin alueen yritysneuvonnasta vastaa Toholammin Kehitys Oy:n yrityneuvoja. Hänet tavoitat Toholammin kunnantalolta. Varsinaisia toimistopäiviä tai -aikoja ei ole, vaan tapaaminen kannattaa sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostin kautta.

 

Yritysneuvoja

puhelin 06 888 5240

matkapuhelin 050 337 3538

sähköposti yritysneuvojatoholampi.fi

Kaikki yrittämisestä - Yritystulkki

 

Yhteyttä voivat ottaa mm. alueella toimivat yrittäjät, alueelle tulevat yrittäjät, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatalouden liitännäiselinkeinon harjoittajat tai liitännäiselinkeinotoimintaa suunnittelevat.

Toimimme kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, esim. yrityksen perustamiseen liittyvä neuvonta ja perustamisasiakirjat, lupa-asiat, yrityksen rahoitusneuvonta ja rahoitushakemukset, maatalouden liitännäiselinkeinojen rahoitusneuvonta ja rahoitushakemukset, yrityksen kehittäminen, koulutus- ja työvoimakysymykset, ohjaus eri yritysneuvontapalveluiden käyttöön.

 

Teemme tiivistä yhteistyötä rahoittajien, eri asiantuntijatahojen ja seutukunnassa meneillään olevien elinkeinoelämään liittyvien hankkeiden kanssa.

 

Tiedämme alueella olevista yrityksistä sekä vapaista teollisuus- ja liiketiloista.