Rekisteriselosteet

 

 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää viranomaista puolestaan laatimaan henkilörekisteristä rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste). Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

     

Anders-kirjastojen asiakasrekisteri

 

Anders-kirjastojen kokoelmatietokanta- ja asiakasrekisteri -tietojärjestelmäseloste

 

Anders-verkkokirjasto rekisteriseloste

 

Anders-verkkokirjasto tietojärjestelmäseloste