Vaalit

 

 

PRESIDENTINVAALI 2018

 


Kuulutus

 

Seuraava yleinen vaali on tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali), joka toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. - 23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1. - 6.2.2018 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Vaalilainsäädäntöä ei ole muutettu huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen.

Ajantasainen vaalilaki (714/1998) löytyy osoitteesta:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714

 

Yleistietoa presidentinvaalista oikeusministeriön www-sivuilta: vaalit.fi