Vaalit

 

 

Toholammin keskusvaalilautakunta tiedottaa

KUNTAVAALIT 2017

 

KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

 

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut kuntavaalien tuloksen 12.4.2017.

Keskusvaalilautakunta vahvisti, että Toholammin kunnanvaltuustoon toimikaudelle 2017 - 2021 on valittu 17 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua. Keskusvaalilautakunta vahvisti kunkin ehdokkaan äänimäärän ja vertausluvun. Keskusvaalilautakunta tiedottaa vaalien tuloksesta vaalilain 95 §:n mukaisesti. Tämän vaalisivun Kuulutukset-kohdassa on julkaistu kuulutus kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta ja luettelo valituiksi tulleista valtuutetuista ja varavaltuutetuista toimikaudelle 2017 - 2021.

 

Valitut puolueittain

KESK               10

KOK                  2

KD                    1

PS                    1

SDP                  3

 

Keskusvaalilautakunta

 

 

 

Aikaisemmat tiedotteet vaaliasioista:

 

Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset uuden kuntalain (410/2015) mukaiset vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

 

Kuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998).

 

Toholammin kunnanvaltuusto on päättänyt, että Toholammin kuntaan valitaan 17 valtuutettua.

 

Eräitä määräaikoja vuoden 2017 kuntavaaleissa:

 

  • Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. - 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. - 1.4.2017.
  • Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00.
  • Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.2017.
  • Äänioikeustiedot määräytyvät 17.2.2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.2017.
  • Äänioikeusrekisterin nähtävänäpidon aloittaminen maistraateissa ja mahdollisissa muissa VRK:n määräämissä paikoissa 27.2.2017 alkaen.
  • Mikäli äänioikeutettu ei saa postitse ilmoituskorttia 16.3.2017 mennessä, on hänen syytä ottaa yhteys maistraattiin. Samoin ilmoituskortin tiedot on syytä tarkistaa, ja jos huomaa virheellisen tiedon kortissa, tulee ottaa yhteyttä maistraattiin. Mahdolliset kyselyt koskien omaa äänioikeutta voidaan tehdä 27.2.2017 alkaen Kokkolan maistraattiin virka-aikana klo 9.00 – 16.15, puh 029 553 7409.
  • Joka havaitsee äänioikeusrekisterissä itseään koskevan virheen, voi vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.00.

 

Yleistietoja kuntavaaleista:

 

Oikeusministeriö vaalit.fi

 

Kuntaliitto kuntavaalit.fi

 

Miten ehdokkaaksi

 

Usein kysyttyä

 

 

Äänestyspaikat

 

Toholammin kunnanhallitus on päättänyt ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista Toholammin kunnassa seuraavasti:

 

1. Ennakkoäänestys Toholammin kunnantalolla, Lampintie 5

 

   29.03. - 31.03.2017 klo 11:00 - 17:00
   01.04. - 02.04.2017 klo 11:00 - 14:00    
   03.04. - 04.04.2017 klo 11:00 - 17:00    

2. laitokset, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:
    Palvelutalo Männistö, Hoivakoti Mirjamitupa ja Katariinan Kamari.

    Laitoksissa tapahtuvasta äänestyksestä tiedotetaan erikseen ao. laitoksessa.
    
3. varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 9.4.2017 äänestäminen tapahtuu seuraavissa

    äänestyspaikoissa:

    Äänestysalue                            Äänestyspaikka


    001 Kirkonkylän äänestysalue    Toholammin kunnantalo, Lampintie 5                                          
    002 Sykäräisen äänestysalue     Sykäräisen koulu, Koulutie 21