Sakokaivolietteet

 

Sakokaivot on tyhjennettävä mielellään syksyisin ja keväisin. Kaivoista poistettu liete on toimitettava jätevedenpuhdistamolle (Jokirannantie 7).

Yhteystiedot

Viemäriliikelaitoksen laitoshoitaja

Mäkelä Jani

044 788 5296

jani.makelatoholampi.fi