Päivähoitopalvelut

 

 

Päivähoitoyksiköt

Toholammin kunnassa toimii yksi päiväkoti, yksi vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhepäiväkoti sekä yksi perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii päiväkoti.

 

Päivähoito-oikeus

Lapselle voidaan myöntää hakemuksesta kunnallinen päivähoitopaikka vanhempainvapaakauden päätyttyä. Oikeus kunnalliseen päivähoitoon säilyy siihen saakka kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen. Lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon 20 tuntia viikossa, joten lapselle voidaan myöntää päivähoitopaikka ns. virikehoitopaikkana silloinkin, kun toinen taikka molemmat huoltajat ovat kotona.

 

Päivähoidon toiminta-ajat

Päiväkoti on auki arkipäivisin klo 6.30 - 17.

Ryhmäperhepäiväkodin aukioloajat suunnitellaan lasten hoidon tarpeen mukaan. Aamuisin ennen klo 6.30 ja iltaisin klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin hoitoa järjestetään silloin, kun lapsen molemmat huoltajat ovat yhtäaikaisesti töissä tai on kyseessaä yksinhuoltaja.

 

Juhlapyhinä kaikki päivähoitoyksiköt ovat suljettuina.