Luottamuselimet

 

 

Toimielinten jäsenet ja varajäsenet valtuustokaudella 1.6.2017 - 31.5.2021 julkaistaan myöhemmin. Valtuusto on valinnut luottamushenkilöt toimielimiin kokouksissaan 6.6.2017 ja 20.6.2017 sekä kunnanhallitus kokouksessaan 19.6.2017.