Maksullinen lomittaja-apu

 

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada tuettua maksullista lomittaja-apua 120 h/vuosi.

Kunnan järjestämissä lomituspalveluissa järjestetään ensisijaisesti sijaisapu- ja vuosilomalomitukset, maksullista lomittaja-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Maksullista lomittaja-apua voivat lomittaa maatalouslomittajat, joiden työsuhde kestää yli 12 pv ja tähän ajanjaksoon sisältyy myös vuosiloma- tai sijaisapulomitusta.

 

Myös itse järjestetyssä lomitusjärjestelmässä olevat yrittäjät voivat käyttää maksullista lomittaja-apua. Lomittajana voi toimia lomituspalveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa oleva henkilö tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Maatalousyrittäjään työsuhteessa oleva henkilö ei voi lomittaa maksullista lomittaja-apua.

 

Kuntien tuki maksulliseen lomittaja-apuun

Tuetun maksullisen lomittaja-avun hinta on 1.2.2013 alkaen 11,15 €/h ilman kunnan tukea. Vuonna 2013  Kannuksen ja Kokkolan kaupungit tukevat maksullista lomittaja-apua 2,0 €/h. Lestijärven kunnan tuki on 2,5 €/h. Kuntien maksama tuki hyvitetään lomituspalvelulaskussa. Toholammin kunta ei tue maksullista lomittaja-apua vuonna 2013.

 

Lisätietoja maksullisesta lomittaja-avusta saa lomatoimistosta ja Melan nettisivuilta.