Sijaisapu

 

Maatalousyrittäjille voidaan myöntää sijaisapua seuraavilla perusteilla:

 • sairaus ja työkyvyttömyys
 • raskaus ja synnytys, äitiys- ja vanhempainrahakaudelle
 • ottolapsen hoitoon ajalle, jolta Kela maksaa vanhempainrahaa
 • isyysloma ajalle, jolta Kela maksaa isyysrahaa
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • lähiomaisen kuolema tai hautajaiset
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen
 • alle 16-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi ajalle, jolta Kela maksaa erityishoitorahaa
 • aikuiskoulutus
 • lääkärin määräämä tai lakiin perustuva kuntoutus
 • TYKY-toimintaan osallistuminen
 • varusmiespalvelu tai siviilipalvelu
 • kertausharjoitukset
 • tuottajajärjestön valtakunnallisen tai kansainvälisen luottamuselimen kokoukseen osallistuminen
 • työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tai sijaisapuun oikeutetun yrittäjän kuolemasta johtuvat yritystoiminnan järjestelyt

Sijaisapumaksu määräytyy myel-työtulon perusteella. Lisätietoja sijaisavunperusteista ja sijaisapumaksusta saa lomituspalvelujohtajalta ja Melan nettisivuilta.

 

Sijaisapuhakemuksen voit tehdä sähköisesti Lomitusnetissä www.lomitus.fi tai ottamalla yhteyttä lomatoimistoon.