Kunnallishallinto

 

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto.


Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus käyttää myös kunnan puhevaltaa siltä osin, kun hallintosäännössä ei ole toisin määrätty.

 

Keskustoimiston yhteystiedot

Kunnanjohtaja Hillukkala Jukka   040 150 5201
Hallintojohtaja Tiilikka Tapani (virkavapaalla 30.6.2016 asti)   040 150 5202
Vs. hallintojohtaja Tuunainen Vesa   040 150 5304
Toimistosihteeri Pelkonen Jaana   040 150 5203
Yhteispalvelupiste Soini Eija   040 150 5206
Yritysneuvoja Haka Mari-Liisa   050 337 3538

 

Taloustoimiston yhteystiedot

Toimistosihteeri (laskujen maksatus) Jokela Hanna-Maija   040 150 5210
Pääkirjanpitäjä Björkbacka Ritva   040 150 5211
Toimistosihteeri (laskutus) Jokela Hanna-Maija   040 150 5210
Palkkasihteeri Kleemola Aila   040 150 5214

* taloustoimiston sähköpostiosoitteet kpshp.fi -päätteellä

 

Kunnan tehtävät ks.

Kuntalaki 17.3.1995/365 (Finlex.fi)