Kunnallishallinto

 

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto.


Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus käyttää myös kunnan puhevaltaa siltä osin, kun hallintosäännössä ei ole toisin määrätty.

 

Keskustoimiston yhteystiedot

Kunnanjohtaja Hillukkala Jukka   040 150 5201
Hallintojohtaja Tiilikka Tapani   040 150 5202
Toimistosihteeri Pelkonen Jaana   040 150 5203
Asuntosihteeri Herranen Tellervo   040 150 5205
       
       

 

Taloustoimiston yhteystiedot

Toimistosihteeri (laskujen maksatus ja laskutus)

Hjelmeroos Maija   040 150 5210

Pääkirjanpitäjä

 

Björkbacka Ritva   040 150 5211

Kunnan palkanlaskenta on siirtynyt Kuntien Hetapalvelut Oy:lle 1.1.2018 alkaen.

 

Palkkasihteerit

 

 

 

 

 

 

 

010 5017 303

       

 

Kunnan tehtävät ks.

Kuntalaki 17.3.1995/365 (Finlex.fi)

Suomi100