Kaavoitus

 

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan, miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kuntaan. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

 

Yleiskaava on kunnan maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta. osayleiskaavalla. Toholammin nykyinen kirkonkylän osayleiskaava (Yleiskaava 2010) tuli voimaan vuonna 1994. Osayleiskaavan tarkistustyö on aloitettu.

 

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja katukuvaan vaikuttavia seikkoja. Asemakaava voi käsittää kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja saanut lainvoiman.

Kaavamuutoksia ja suunnitelmia

Yleiskaava (Tulossa myöhemmin)
Asemakaava (Aukeaa uuteen ikkunaan. Valitse vasemman reunan alasvetovalikosta "Toholammin asemakaava")