Käyttösäännöt

 

Kulttuurilautakunta hyväksynyt 5.11.2002 15§

 

Kirjastokortti

 

Kirjastoaineistoa lainattaessa tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortilla voi lainata myös muista Anders-kirjastoista (Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja ja Ullava). Kirjastokortti voidaan vaatia muunkin aineiston ja välineistön käytön ehtona.

 

Kirjastokortin saa ilmoittamalla henkilötietonsa sekä sitoutumalla noudattamaan näitä käyttösääntöjä. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 

Alle 10-vuotiaalta vaaditaan kirjastokortin saamiseksi holhoojan kirjallinen lupa. Myös holhoojan on annettava henkilötietonsa asiakasluetteloon. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja se on esitettävä aina lainattaessa. Osoitteen- ja nimenmuutos on ilmoitettava kirjastoon. Kadonneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu (2e).

 

Laina-ajat

 

Kirjojen laina-aika on neljä viikkoa. Kurssikirjojen, kysyttyjen uutuuskirjojen, lehtien, cd-levyjen ja cd-romien laina-aika on kaksi viikkoa. Dvd-levyjen laina-aika on yksi viikko. Kouluille ja muille laitoksille voidaan antaa lainoja pidemmäksikin ajaksi. Aikakausilehtien uusinta numeroa ei lainata, poikkeuksena käsityölehdet. Lainattu aineisto voidaan lainata uudelleen, ellei sitä ole varattu. Uusimiskertoja saa olla enintään viisi. Lainan voi uusia kirjastossa, puhelimitse tai Anders-verkkokirjastossa (anders.verkkokirjasto.fi.)

 

Maksut

 

Eräpäivän jälkeen palautetusta lainasta peritään myöhästymismaksu. Maksu voi nousta korkeintaan asetettuun enimmäismäärään. Asiakas korvaa myös palautuskehotuksista aiheutuneet kulut. Maksamattomat maksut jäävät asiakkaan velaksi. Maksujen hoitamatta jättäminen aiheuttaa lainauskiellon, kun velkasumma on 10e tai enemmän.

 

Myös palautuslaatikkoon palautetusta myöhästyneestä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja. Lasten ja nuorten osaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja, ainoastaan palautuskehotuksen ilmoituskulut.

 

Kirjasto lähettää sähköpostilla kaksi vuorokautta ennen lainan erääntymistä muistutuksen lainoista, joiden eräpäivä lähestyy. Jos ennakkomuistutus ei saavu asiakkaalle teknisen vian, verkon yhteysongelmien tai asiakkaan toimimattoman sähköpostin takia, asiakas ei vapaudu myöhästymismaksuista.

 

Lainaajan vastuu

 

Lainaaja on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta. Lainojen palauttamatta jättäminen kolmen palautuskehotuksen jälkeen aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen siihen saakka, kunnes lainat on palautettu tai aineisto korvattu. Korvaus peritään myös lainassa turmeltuneesta aineistosta.

 

Muuta huomautettavaa

 

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitetta.