Ilmoitukset

 

Markkinavuoropuhelu liikennöitsijöille koulukuljetusten tarjouskilpailusta


Julkaistu: 09.03.2018

Kirjoittaja: Eira Kekkonen-Orava

 

Toholammin kunta järjestää markkinavuoropuhelun tiistaina 20.3.2018 klo 17-19 Toholammin kunnantalolla. Tilaisuus on suunnattu koulukuljetusten tarjouspyynnöstä kiinnostuneille liikennöitsijöille.

 

Toholampi, Lestijärvi ja Kannus laativat yhteisen tarjouspyynnön lukuvuosien 2018-2019 ja 2019-2020 koulukuljetuksista. Tarjouspyynnössä on erilliset optiot myös lukuvuosille 2020-2021 ja 2021-2022.

Tilaisuudessa tiedotetaan tulossa olevasta kilpailutuksesta, kerrotaan kilpailutuksen ajankohdasta sekä käydään läpi kuntakohtaisesti suunniteltuja ajoreittejä ja niillä tarvittavaa kalustoa. Koulukuljetusreitit on tarkoitus pitää avoimina siten, että auton tilan salliessa ao. vuorot ovat kaikkien kuntalaisten hyödynnettävissä omiin kulkemistarpeisiinsa.

Tilaisuudessa liikennöitsijät voivat esittää näkemyksiään muun muassa suunnitelluista sopimus- ja optiokausista, ajoreiteistä sekä tarjouspyynnön kalustomäärittelyssä huomioitavista asioista.

 

Markkinavuoropuhelu ei sido eri osapuolia. Tilaisuuden tarkoitus on selventää mahdollisille tarjoajille ennakkoon kuntien tarpeita. Tavoitteena on myös kehittää kuntien käytäntöjä entistä vuorovaikutteisemmiksi, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Em. perusteella toivotaan myös saatavan enemmän kiinnostusta tarjouspyynnön kohteisiin.

 

Liikennelainsäädännön uudistus astuu voimaan 1.7.2018 ja tästä on tarkemmin paikan päällä kertomassa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa.

 

Tilaisuuteen toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostitse pe 16.3.2018 mennessä osoitteeseen eira.kekkonen-orava@toholampi.fi

 

Tervetuloa!

 

Ilmoitus Hilmassa