Ilmoitukset

 

Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen


Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut kuntavaalien tuloksen 12.4.2017. Keskusvaalilautakunta vahvisti, että Toholammin kunnanvaltuustoon toimikaudelle 2017 - 2021 on valittu 17 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua. Keskusvaalilautakunta vahvisti kunkin ehdokkaan äänimäärän ja vertausluvun.

  

Julkaistu: 13.04.2017

Kirjoittaja: Jaana Pelkonen

 

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunnan pöytäkirja valitusosoituksineen on asetettu yleisesti nähtäville Toholammin kunnan ilmoitustaululle 13.4.2017 alkaen. Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta Vaasan halllinto-oikeudelta 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, sitä päivää lukuun ottamatta.                  

Toholammilla 12.4.2017

 

Toholammin kunnan keskusvaalilautakunta

 

Kuulutus kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta

 

Uudet valtuutetut ja varavaltuutetut toimikaudelle 2017 - 2021